ŠKOLENIA

Zabezpečujeme školenie na všetky dodávané programy - ArCon, moduly pre ArCon, SPIRIT.

Školenie (základné alebo pokročilé) zabezpečujeme individuálnou formou podľa vzájomnej dohody.

Termín, miesto a ďalšie podrobnosti školenia je potrebné dohodnúť vopred (cca týždeň) telefonicky alebo mailom.

Obvyklá doba celodenného školenia je 5 hod.
Minimálna doba školenia, ak je školenie u vás, sú 3 hod.

Školenie sa účtuje hodinovou sadzbou. Cena preto závisí od celkovej dĺžky školenia.
Školenie sa uhrádza zálohovou faktúrou s dobou splatnosti najneskôr do termínu školenia.
Ak je školenie u vás, účtujeme nevyhnutné cestovné náklady.

Ak požadujete ďalšie infornácie alebo chcete dohodnúť termín školenia, adresujte svoje požiadavky na

e-mail: info@softconsult.sk

telefon: +421 905 836 684

 

Home | Service | Kontakt