LigniKon XL

 

 

 

Dům 1

Dům 2

Dům 3

Střecha 1

Střecha 2

Vizualizace 1

Vizualizace 2

 

Popis softwaru, oblast použití

LigniKon XL poskytuje uživateli funkce pro snadné a rychlé vytváření návrhů a tvorbu podkladů pro výrobu při projektování atypických střech a volných dřevěných konstrukcí. Je určen především pro jejich projektanty či dodavatele.

LigniKon XL je do jisté míry zjednodušená verze VisKonu – sektor A. Není zde možnost zadávání střech pomocí střešního asistenta a vkládání střešních vikýřů. Tato omezení při návrhu střech předurčují použití tohoto software spíše k projektování dřevěných konstrukcí v oblasti zahradní architektury, doplňkových konstrukcí, horolezeckých stěn, dětských hřišť apod. Přesto možnost volného zadávání půdorysu umožňuje střechy vytvářet, a to i velmi složitého půdorysu. Střešní konstrukci lze koncipovat buď jako novostavbu nebo jako přístavbu k stávající části střechy s původním krovem. Kromě vaznicových krovů je možné vytvářet i krovy vazníkové. V případě potřeby je z LigniKoun XL možno přejít na některý ze sektorů VisKonu.

 

Způsob práce

Návrhy konstrukcí a jejich následná editace mohou probíhat ve 2D nebo pro větší názornost přímo ve 3D. Vytvořené prvky je možné dále přesunovat, kopírovat, ořezávat či z nich vytvářet skupiny a ukládat je pro opětovné použití v jiných projektech. Databáze konstrukčních spojů slouží k definici vzájemného spojení prvků. Dřevěnou konstrukci lze doplnit ocelovými nosníky standardních profilů. Vložené prvky lze dodatečně upravit. Pro unadnění práce jsou projektantovi k dispozici pomocné čáry, které lze opět zadávat i ve 3D. Operace, které provedete v půdorysu (např. vložení dřevěných prvků) jsou automaticky převzaty i do dalších pohledů a 3D, což platí i opačně. To umožní současnou práci (a zároveň i kontrolu) v jednotlivých pohledech podle aktuální potřeby.

Výstupy LigniKonu XL poskytují kompletní podklady pro dodávku střešní či jiné dřevěné konstrukce. Vytvořené 2D pohledy a řezy je možno dle potřeby kótovat a doplňovat popiskami. Pro přípravu složitějších prvků lze použít funkci výkresu jednotlivého dílce. Další část výstupů tvoří seznamy. Při jejich vytváření můžeme projekt zablokovat pro další úpravy a zabránit tak nechtěným rozdílům mezi dodatečně upravenou konstrukcí a již vytvořeným výpisem jednotlivých materiálů a prvků. Informace uvedené v jednotlivých seznamech lze pro další použití exportovat ve formátu .xls do tabulkového editoru. Seznam řeziva obahuje informace o množství a kubatuře jednotlich prvků, každý prvek má navíc pro usnadnění identifikace své číslo, které může být zobrazeno i na výkresu. Další seznamy poskytují informace o množství použitých ocelových dílců. Informace o plošném obsahu a délkách jednotlivých střech, tedy o potřebném množství krytiny, izolace a klempířských prvků, jsou obsaženy v seznamu střešních ploch. Pro názornost mohou být nakonec výstupy doplněny potřebným množstvím 3D pohledů. Pro dokončení vizuální podoby návrhu lze využít možnost exportu konstrukce do ArConu.

 

Zahradní domek 1 Zahradní domek 1 Zahradní domek 1 Přístřešek 3 Přístřešek 3

 

Kontakt

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle +420 602 975 003 nebo na e-mail: sales@softconsult.com

Výrobce: WETO AG technologies
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.