LigniKon – varianta Small a Large

 

 

 

Dům 1

Dům 2

Dům 3

Střecha 1

Střecha 2

Vizualizace 1

Vizualizace 2

 

Popis softwaru, oblast použití

Program LigniKon poskytuje uživatelům funkce pro snadné a rychlé vytváření návrhů a tvorbu podkladů pro výrobu při projektování jednoduchých střech/krovů a ve variantě Large i dalších dřevěných konstrukcí. Svým charakterem je LigniKon určen především pro samostatné tesaře či malé tesařské firmy.

LigniKon je vlastně jednodušší a levnější varianta VisKonu – sektor A. Jeho cenové zvýhodnění oproti VisKonu je sice vyváženo absencí některých funkcí, ale na druhou stranu zvyšuje dostupnost softwaru i pro malé firmy či samostatné tesaře. Omezení se v programu LigniKon týkají především možností zadávání střech, při jejichž návrhu je možné vybírat pouze z nabídky střešního asistenta. Ten obsahuje nabídku základních typů střech v různých variantách provedení. Dále zde není obsažena funkce kopírování či posunu prvků, uložení skupiny prvků pro opětovné použití, řez konstrukcí a také je omezena databáze konstrukčních spojů. Varianta LigniKonu Large se od varianty Small odlišuje možností vzájemného propojování střech, vkládání volných dřevěných prvků/trámů, vkládání ocelových profilů, nabídkou základních konstrukčních spojů a lepšími možnostmi kótování. Software LigniKon je určen pro návrh a konstrukční řešení jednoduchých střech a ve variantě Large i dřevěných konstrukcí nenáročného charakteru. V případě potřeby je z Lignikonu možné přejít na některý ze sektorů VisKonu.

 

Způsob práce

Návrhy konstrukcí a jejich následná editace mohou probíhat ve 2D nebo pro větší názornost přímo ve 3D. Vytvořené prvky není možné dále přesunovat, kopírovat či ukládat skupiny prvků. Dřevěnou konstrukci lze ve variantě Large doplnit ocelovými nosníky standardních profilů. Vložené vikýře, střešní okna, výměny komínů i další elementy lze dodatečně bezproblémově měnit. Pro unadnění práce jsou projektantovi k dispozici pomocné čáry, které lze opět zadávat i ve 3D. Operace, které provedete v půdorysu (např. vložení dřevěných prvků) jsou automaticky převzaty i do dalších pohledů a 3D, což platí i opačně. To umožní současnou práci (a zároveň i kontrolu) v jednotlivých pohledech podle aktuální potřeby.

Výstupy LigniKonu poskytují kompletní podklady pro dodávku střešní či jiné dřevěné konstrukce. Vytvořené 2D pohledy je možno kótovat a doplňovat popiskami. Pro přípravu složitějších prvků lze použít funkci výkresu jednotlivého dílce. Další část výstupů tvoří seznamy. Při jejich vytváření můžeme projekt zablokovat pro další úpravy a zabránit tak nechtěným rozdílům mezi dodatečně upravenou konstrukcí a již vytvořeným výpisem jednotlivých materiálů a prvků. Informace uvedené v jednotlivých seznamech lze pro další použití exportovat ve formátu .xls do tabulkového editoru. Seznam řeziva obahuje informace o množství a kubatuře jednotlich prvků, každý prvek má navíc pro usnadnění identifikace své číslo, které může být zobrazeno i na výkresu. Další seznamy poskytují informace o množství použitých ocelových dílců. Informace o plošném obsahu a délkách jednotlivých střech, tedy o potřebném množství krytiny, izolace a klempířských prvků, jsou obsaženy v seznamu střešních ploch. Pro názornost mohou být nakonec výstupy doplněny potřebným množstvím 3D pohledů. Pro dokončení vizuální podoby návrhu lze využít možnost exportu konstrukce do ArConu.

 

Altánek 1 Altánek 1 Pergola 1 Pergola 1 Přístřešek 1 Přístřešek 1 Přístřešek 2 Přístřešek 2

 

Kontakt

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle +421 905 836 684 nebo na e-mail: info@softconsult.sk

Výrobce: WETO AG technologies
Distributor: SOFTconsult spol. s r.o.